.
.

Παντιέρα, ιστότοπος αντικαπιταλιστικής ενημέρωσης

.


Την πόρτα στον φασισμό ανοίγει η Κυβέρνηση με το τέλος του ελεύθερου επαγγέλματος


katrougalosτου Σ. Κοντομάρη *

Εκδικητικές διατάξεις για τους ασφαλισμένους σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ περιλαμβάνει το σχέδιο Κατρούγκαλου που κατατέθηκε στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία του Πρωθυπουργού, και αναμένεται να ακολουθήσει άμεσα το δρόμο για την Βουλή.

Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για αυτοαπασχολούμενους και ελευθέρους επαγγελματίες, που προβλέπεται να ισχύσουν από 1.1.2017, καθιστούν αδύνατη την παραμονή στο επάγγελμα για χιλιάδες νομικούς, υγειονομικούς, μηχανικούς και εμπόρους.

Η επικοινωνιακή καμπάνια της σύνδεσης εισφορών – εισοδήματος, την οποία το τελευταίο διάστημα κυβερνητικοί κύκλοι «έπαιζαν» σαν δυνατό χαρτί του νέου ασφαλιστικού, αποδεικνύεται στην πράξη κίβδηλη, καθώς εξαιρεί την μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων με χαμηλά και πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες με πολύ μικρό ή και μηδενικό εισόδημα καλούνται υποχρεωτικά να πληρώσουν κατ’ ελάχιστον 2.824,17€ εισφορές το χρόνο, για σύνταξη, περίθαλψη, εφάπαξ, επικουρική ασφάλιση και ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα,

από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, καταβάλλονται μηνιαία (Άρθρο 56, §2) και αντιστοιχούν σε ποσοστό επί του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος

– 20% για την Σύνταξη (Άρθρο 53, §1)

– 6,95% για παροχή σε χρήμα και υγειονομική περίθαλψη (Άρθρο 53, §3)

– 4% για εφάπαξ παροχή (Άρθρο 17, §2)

– 7,5% για επικουρική ασφάλιση (Άρθρο 51, §2) και

– 10 € το μήνα υπέρ ΟΑΕΔ (Άρθρο 53, §8)

Οι εισφορές αυτές όμως, που πλέον θα καταβάλλονται μηνιαία (Άρθρο 56, §2), δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε εισόδημα μικρότερο από τον κατώτατο βασικό μισθό του άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (Άρθρο 53, §2), δηλαδή 586,08€.

Ειδικά για τους Ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ καταργούνται οι ισχύουσες εκπτώσεις ασφαλιστικών εισφορών, κατά την πρώτη 5ετία εισόδου τους στο σύστημα ασφάλισης (Άρθρο 53, §7) και ειδικά για τους Μηχανικούς οι ελάχιστες υποχρεωτικές εισφορές θα ισχύουν όχι μόνο για τους έχοντες μηδενικό εισόδημα, αλλά και για τους μηχανικούς που έχουν κάνει αναστολή επαγγέλματος (Άρθρο 53, §3).

Συνεπώς οι ελάχιστες ετήσιες υποχρεωτικές εισφορές για όλους τους νυν ασφαλισμένους σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ θα είναι

εισφορά σύνταξης 586,08€*12*20% = 1.406,59€, εισφορά περίθαλψης 586,08€*12*6,95% = 488,79€, εισφορά εφάπαξ 586,08€*12*4% = 281,31€, εισφορά επικουρικής 586,08€*12*7,5% = 527,47€, εισφορά ΟΑΕΔ 10€*12,

σύνολο 1.406,59€ + 488,79€ + 281,31€ + 527,47€ + 120€ = 2.824,17€

Για αυτοαπασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 1.000 € το μήνα, οι ετήσιες εισφορές θα ξεπερνούν τα 4.700€ το χρόνο.

Οι ισχύουσες ελάχιστες υποχρεωτικές εισφορές (914,18€ ανά εξάμηνο) για τους νεοεισερχόμενους Μηχανικούς, έχουν αποδειχθεί ήδη απαγορευτικές για πάνω από τους μισούς απόφοιτους Πολυτεχνικών σχολών, οι οποίοι δεν εισέρχονται καν στο επάγγελμα, ενώ τα ανεξόφλητα ειδοποιητήρια έχουν ξεπεράσει το 50% για το σύνολο των Μηχανικών (με επίσημα στοιχεία του ΤΕΕ).

Η Κυβέρνηση λοιπόν, γνωρίζει πολύ καλά ότι η πλειοψηφία των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ έχει σχεδόν ολοκληρωτικά απολέσει την εισφοροδοτική της ικανότητα, λόγω διαδοχικών αυξήσεων στις εισφορές και τη φορολογία, αλλά και την αναδουλειά των τελευταίων ετών. Παρά ταύτα θέτει εισφοροδοτικούς στόχους εκ των προτέρων ανέφικτους με ανομολόγητο, αλλά προφανή στόχο, να εξωθήσει την συντριπτική πλειοψηφία των Ελευθέρων Επαγγελματιών από το σχετικό με τις πανεπιστημιακές σπουδές τους επάγγελμα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσω του Νέου Ασφαλιστικού ολοκληρώνεται η μαζική καταστροφή των πάλαι ποτέ «μεσαίων τάξεων» των επιστημόνων, των ΔΥ και των εμπόρων, καταστροφή που αποτελεί επιλογή της Κυβέρνησης και της ξένης Επιτροπείας, καταστροφή που αποτελεί διακαεί πόθο μερίδων του εγχώριου και διεθνοποιημένου Κεφαλαίου, καθώς

Πρώτον, το χτύπημά των ΕΕ ανοίγει το δρόμο για την κατάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς από τις μεγάλες επιχειρήσεις, την συσσώρευση του πλούτου σε ακόμα λιγότερα χέρια

Δεύτερον, αυξάνεται σημαντικά η προσφορά εργατικής δύναμης με συσσωρευμένες παραγωγικές δεξιότητες και πολύ μικρές οικονομικές απαιτήσεις λόγω της συντριπτικής ανεργίας,

Τρίτον, η άσκηση επαγγελμάτων υψηλής επιστημονικής αξίας περιορίζεται στα χέρια μιας πολύ μικρής ελίτ, ταξικά στρατευμένης στα συμφέροντα του Κεφαλαίου, συρρικνώνοντας την διευρυμένη κοινωνική πρόσβαση που κατοχυρώθηκε σε αυτά τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Κυβέρνηση έχει και έναν ακόμα τακτικό στόχο, βγαλμένο από τις πιο μισαλλόδοξες κοινωνικές παραδόσεις.

Να καταδικάσει συλλήβδην στα τηλεοπτικά ακροατήρια, τους ασφαλισμένους των πάλαι ποτέ «ευγενών ταμείων», ως ένοχους για το σύνολο των ασφαλιστικών εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί από την ίδια και τους προκατόχους της.

Μεταχειριζόμενη ακροδεξιά ρητορεία, η Κυβέρνηση ήδη επιδιώκει να εκτρέψει τη ροή της άμορφης κοινωνικής αγανάκτησης προς τα δήθεν «ρετιρέ», μετατοπίζοντας το κέντρο της κοινωνικής προσοχής μακριά από τις τεράστιες αυξήσεις στις εισφορές και τις συντάξεις πείνας που θέλει να εφαρμόσει.

Προϋπόθεση αποτελεσματικής κοινωνικής αντίστασης σε αυτό το έρεβος, αποτελεί η σύνδεσή μας με τα πληττόμενα εργατικά στρώματα και όχι η μάχη για να «σώσουμε το Ταμείο μας», που υπό αυτές τις συνθήκες μεταφράζεται ευθέως σε μάχη για να σώσουμε το Κύρος της γραφειοκρατίας του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ.

Μιας γραφειοκρατίας, που σε όλες της τις πολιτικές αποχρώσεις, αποδείχθηκε ικανή να υπηρετήσει μόνο ίδια συμφέροντα.

Ή θα συμμαχήσουμε λοιπόν με την εργατική τάξη και τα πληττόμενα κοινωνικά στρώματα και θα ανατρέψουμε την επίθεση, ή θα μετατραπούμε σε άμορφο κοινωνικό υλικό υποστήριξης κάθε μελλοντικού ολοκληρωτισμού.

Άλλη ιστορική εξέλιξη δεν έχουμε ως τώρα γνωρίσει.

Σ. Κοντομάρης μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

 Πίνακας Ισοζυγίου Εγγραφών – Διαγραφών – Επανόδων Μελών ΤΕΕ ανά έτος

pinakas1

 * Ιαν, Φεβρ

 Πίνακας Εισφορών – Δαπανών ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ

pinakas2

Πηγή : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, συνημμένα πρακτικά Αντιπροσωπίας ΤΕΕ 19-21.12.2014Κριτικές - Συζήτηση

Βαθμολογία Αναγνωστών: 100.00% ( 4
Συμμετοχές )

Αφήστε μια απάντηση

1 Σχόλιο στο "Την πόρτα στον φασισμό ανοίγει η Κυβέρνηση με το τέλος του ελεύθερου επαγγέλματος"

Ηλίας Τζ.
Μέχρι το ’65-’70, ειδικά στην Ελλάδα, υπήρχε ΚΑΙ οικονομικός λόγος ύπαρξης μικρομεσαίων γιατί ο Καπιταλισμός ακόμη δεν είχε αναπτυχθεί συνολικά, (παρά το ότι είχε ξεκινήσει ήδη επί Τουρκοκρατίας). Εκτός από τους γνωστούς, και πολύ πιεστικούς, πολιτικούς λόγους. Εκτοτε οι μικρομεσαίοι «βραχυκύκλωναν», δηλαδή επεβράδυναν, την ανάπτυξη του μονοπωλιακού Καπιταλισμού στη χώρα μας και «κανονικά» θα είχαν πάρει πόδι από τότε, αλλά υπερίσχυσε το πολιτικό κριτήριο και οι κυβερνήσεις του Κεφαλαίου τους δίνανε και οικονομικό τράτο, παραβιάζοντας τους νόμους της «αγοράς». Αυτό εκφράστηκε με την Μεταπολίτευση και αυθεντικά με το ΠΑΣΟΚ και τις ποικίλες απομιμήσεις η παραλλαγές του. Στα πλαίσια της γενικής κρίσης του Καπιταλισμού, (που πήρε εντατική μορφή μετά το 2000) μεθοδεύτηκε, τοπικά εδώ στην Ελλάδα, αυτή η τεχνητή ακραία όξυνση, ακριβώς για να επιταχύνει μιαν αναγκαία (για το Κεφάλαιο) διαδικασία, που είχε ήδη αρκετά καθυστερήσει, και αποτελούσε «στρέβλωση» στα πλαίσια της παγκόσμιας ανάπτυξης του Ιμπεριαλισμού. Ο μικροεπαγγελματισμός θα φάει μια γερή σφαλιάρα και από το ~1.200.000 «μικροί», που ήταν πριν το 2010, θα απομείνουν ~ λιγώτεροι από ~500.000 ΑΜΕΣΑ, με συνεχή καθοδική τάση και στην συνέχεια. ΤΙΝΑ! (=There Is No Allternative). Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (ζόρικα πράγματα….) η, …τον πίνουμε (ας βρεί ο καθένας ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ με ποιόν τρόπο….)! Για την τελευταία… Διαβάστε περισσότερα »
wpDiscuz