.
.

Παντιέρα, ιστότοπος αντικαπιταλιστικής ενημέρωσης

.


Η υποκρισία της «θεματικής βδομάδας» -Στο βάθος η αυτοαξιολόγηση!


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Mια ακόμη «καινοτόμα ιδέα» του υπουργείου και του Ι.Ε.Π. που καλούνται να υλοποιήσουν υποχρεωτικά τα Γυμνάσια της χώρας, είναι ο θεσμός της «θεματικής εβδομάδας»(!) στις ενότητες:

α) διατροφή και ποιότητα ζωής

β) πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων

γ) έμφυλες ταυτότητες.

Το κρατικοδίαιτο ΙΕΠ αποδεικνύεται πως παρέχει την ‘’παιδαγωγική και επιστημονική» κάλυψη των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων του δημόσιου σχολείου.

Η θεματική εβδομάδα αποτελεί εμπαιγμό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Γυμνασίων. Αφού μειώθηκαν οι ώρες σε Αρχαία, Βιολογία και Οικιακή Οικονομία, ως «ήσσονος σημασίας» μαθήματα, κατά τον πρώην Υπουργό Ν. Φίλη, έρχεται η εγκύκλιος της Θεματικής εβδομάδας, με την υπογραφή του νυν Υπουργού, να μας αποδείξει, πόση σημασία δίνει το Υπουργείο σε αυτές τις 3 ενότητες για την αναπτυξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας. Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και της εξοικονόμησης προσωπικού, βασικές ενότητες μαθημάτων τις μετατρέπει σε «προγράμματα», «μέρες», «εβδομάδες» κλπ, αποκόπτοντας τες από το διδακτικό αντικείμενο. Δεν πέρασε πολύς καιρός που η μείωση των ωρών Φ. Αγωγής συνοδεύτηκε από την περιβόητη μέρα αθλητισμού και προγράμματα «ευ ζην» για τη φυσική κατάσταση και τις διατροφικές συνήθειες παιδιών κι έφηβων. Είναι η παιδαγωγική των σκόρπιων πληροφοριών και κατακερματισμένων γνώσεων, αντί της ολοκληρωμένης ενιαίας γνώσης για όλους.

Χωρίς αιδώ στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ γράφεται για τη θεματική εβδομάδα:

«(…) Ενδεικτικά ως προς τούτο αναφέρεται ότι ένα από τα αντικείμενα εργασιών της διάσκεψης του ΠΟΥ που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ήταν ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών πολιτικών και η ανάπτυξη μιας σειράς μετασχηματιστικών δράσεων στο σχολείο που θα εστιάζουν στην προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των παιδιών και των εφήβων… Διατυπώθηκε ο στόχος της διασφάλισης, για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, ενός σχολικού περιβάλλοντος το οποίο θα είναι ασφαλές, ενταξιακό και εξοπλισμένο με επαρκείς υποδομές υγιεινής.»

Όταν η φτωχοποίηση των μαθητών μας εξαιτίας της ανεργίας, της μείωσης των μισθών, της απλήρωτης εργασίας των γονιών  από την εφαρμογή των μνημονίων, αυξάνεται ραγδαία, όταν «ευαγή ιδρύματα» όπως το «Νιάρχος» , το «Λάτση» (του οποίου μέλος είναι ο κ. Γαβρόγλου) και άλλες επιχειρήσεις, που ευθύνονται για την κοινωνική καταβύθιση, «προσφέρουν» γεύματα για να καλύψουν την ανεπάρκεια σίτισης των παιδιών, όταν τα σχολεία στενάζουν λόγω υποχρηματοδότησης, όταν η δημόσια υγεία καταρρέει, ισχυρίζονται πως η θεματική εβδομάδα θα προάγει την υγεία και την ευημερία των μαθητών!!! Είναι ο διασυρμός των οραμάτων της Αριστεράς από μία κυβέρνηση που στο όνομά της εφαρμόζει μια αντιδραστική, νεοφιλελεύθερη πολιτική των ΕΕ – ΔΝΤ – κεφαλαίου.

Πίσω από τα εντυπωσιακά θέματα (έμφυλη ταυτότητα, ομοφοβία κλπ) που δίνουν ένα προφίλ προοδευτισμού, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση των συλλόγων, υπάρχει προχειρότητα, ενώ αφήνεται ανοικτό και το ενδεχόμενο εμπλοκής φορέων εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας, που καθορίζονται όμως αυστηρά από τον κατάλογο φορέων που θα εκδώσει το Ι.Ε.Π. …

«εθνικών φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης, της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά».

Έρχονται λοιπόν, οι Θεματικές εβδομάδες νομιμοποιώντας την  εισβολή Μ.Κ.Ο. στα προγράμματα και το περιεχόμενο του σχολείου!…

Η εγκύκλιος στις 23/12/ (σ.εξ. επείγουσα!!!) υποχρεώνει τα σχολεία να καταθέσουν πρόγραμμα δράσεων ως τις 3 Φεβρουαρίου. Φορτώνει στις πλάτες των συλλόγων διδασκόντων πρόσθετα γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντα σε βάρος του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου τους, νέες τροποποιήσεις στα ωρολόγια προγράμματα σε μία σχολική χρονιά που το μόνιμο και σταθερό προσωπικό μειώνεται ακόμη περισσότερο στο σχολείο. Περιφρονεί τον προγραμματισμό των Συλλόγων Διδασκόντων, που έχουν ήδη κάνει σε προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις από την αρχή της σχολικής χρονιάς, με βάση τις παιδαγωγικές ανάγκες του κάθε σχολείου. Στην πραγματικότητα η θεματική εβδομάδα παραβιάζει πολλαπλά το ωράριο των εκπαιδευτικών, αφού για παράδειγμα οι δράσεις που απευθύνονται στη τοπική κοινωνία θα πραγματοποιούνται, κατά κύριο, λόγο εκτός σχολικού ωραρίου.

Η σχετική εγκύκλιος έχει όλο το «πακέτο»: υποχρεωτική συμμετοχή εκπαιδευτικών, ομάδα συντονισμού, φόρμα συμπλήρωσης σχεδίου υλοποίησης, φόρμα υποβολής στο ΙΕΠ για αποτίμηση υλοποίησης. Καταναγκασμός δηλαδή, γραφειοκρατικοποίηση, εντατικοποίηση της εργασίας, τυποποίηση, μετρήσιμα αποτελέσματα, δείκτες, ελεγχόμενο πλαίσιο, αναστάτωση του ωρολογίου προγράμματος κ.λ.π. Όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεση του Υπ. Παιδείας να κατοχυρώσει βήματα στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Το επιχείρημα παλιό και γνωστό: η ανάδειξη «καλών πρακτικών» των σχολείων.

Ο ορισμός της αυτονομίας των σχολικών μονάδων του Υπ. Παιδείας ορίζεται επίσης μέσα από τη «θεματική εβδομάδα»: «(…)η σχολική μονάδα δεν καλείται απλώς να υλοποιήσει ένα κεντρικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δράσεων, αλλά, στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην υποστήριξη, αποκτά αυτονομία ως προς την επιλογή των επιμέρους δράσεων, τον σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος της Θεματικής Εβδομάδας» και στη σελ.4 της εγκυκλίου: «Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά και αποφασίζει με ποιόν τρόπο θα υλοποιηθεί η θεματική εβδομάδα λαμβάνοντας υποψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους διαθέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας». Το Υπ. Παιδείας λοιπόν, κρατά τον επιτελικό σχεδιασμό. Τα σχολεία υποχρεούνται να υλοποιήσουν χωρίς παιδαγωγική, διοικητική και οικονομική βοήθεια. Θα τα βγάζουν πέρα μόνα τους, χωρίς καμία εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης. Οι σχολικές μονάδες θα πρέπει έτσι να  απευθυνθούν σε γονείς και χορηγούς για οποιεσδήποτε δραστηριότητες…

Αντιστεκόμενοι στα παραπάνω καλούμε:

     το Υπουργείο να ανακαλέσει άμεσα τη σχετική εγκύκλιο

    τους Συλλόγους Διδασκόντων στα Γυμνάσια να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή της εγκυκλίου

    την ΟΛΜΕ να τοποθετηθεί και να δράσει έγκαιρα, και σε αυτό το πνεύμα, στο ζήτημα αυτό

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις
Συσπειρώσεις ΚινήσειςΚριτικές - Συζήτηση

Βαθμολογία Αναγνωστών: 100.00% ( 2
Συμμετοχές )

Αφήστε μια απάντηση

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!

wpDiscuz