.
.

Παντιέρα, ιστότοπος αντικαπιταλιστικής ενημέρωσης

.


Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή για τη Διαχείριση Απορριμμάτων


sinedriodiaxirisiaporrimmat-702x336Νίκος Αδαμόπουλος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Κυρίες και κύριοι

Η κ. Περιφερειάρχης μίλησε ……«Για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων». Θεωρώντας πως το σημερινό μοντέλο βρίσκεται εκτός των πλαισίων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Ενός νέου μοντέλου σε συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Δήμους… κλπ. για μια αποκεντρωμένη, ορθολογική, οικολογικά και οικονομικά βιώσιμη, διαχείριση.

Επιτρέψατέ μας να πούμε πως

Όταν μιλάμε για πολιτική στα απορρίμματα, όπως και για θέματα του περιβάλλοντος, αυτό που καθορίζει την πραγματική γραμμή της Ε.Ε. δεν είναι οι οδηγίες και τα πλαίσια που διαμορφώνουν, όσον αφορά τις διαδικασίες τους στόχους και τις ευχές που δίνονται.

Αυτό που καθορίζει την πολιτική είναι η χρηματοδότηση, οι φορείς που χρηματοδοτούνται, είναι η οργάνωση η οποία επιλέγεται για την υλοποίηση….. και βέβαια τα τελικά αποτελέσματα προς όφελος ποιων συμφερόντων είναι.

Αναφέρθηκε η κυρία περιφερειάρχης σε..

κατασπατάληση οικονομικών πόρων κ.α.…. και έχει δίκαιο, κάποιοι τα πήραν όμως και συνεχίζουν…. για τη διαφθορά και τη φαυλότητα κ.α. και πως θα επιβάλει τη νομιμότητα.
Έχουμε μια μανία με τα σκάνδαλα σε σχέση με τους ΧΥΤΑ τα σκουπίδια, την διαχείριση των απορριμμάτων γενικότερα

Το κύριο για μας όμως είναι και η νόμιμη λειτουργία που υπάρχει.

Η Απάντηση στην παραπάνω κακοδαιμονία αποτελεί, κατά τη νέα Περιφερειακή αρχη , μια «διαφορετική φιλοσοφία, οικονομικά, οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη»
εναρμονισμένη φυσικά με την Κοινοτική Οδηγία 2008/98 και το ν. 4042/2012 .
Αναρωτιόμαστε, καταρχάς, για ποιον θα είναι «οικονομικά, οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη» η «νέα» φιλοσοφία.

Εμείς πρώτα από όλα θεωρούμε πως

Σε μια απολύτως εμπορευματική κοινωνία που κυριαρχεί η Λογική άκρατης κατανάλωσης
Η Τάση μείωσης του χρόνου ζωής των προϊόντων αλλά και μη επισκευής τους, και συνεπώς η αυξημένη και ταχεία απόρριψή τους .
Η Ποιότητα σκουπιδιών συσκευασίας που είναι εστιασμένη στο πετρέλαιο και προσθέτει τεράστια προβλήματα
Η Τάση αστικής συγκέντρωσης και της δημιουργίας μεγα-πόλεων, κάνουν πολύ δύσκολη τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Με δυο λόγια στο κοινωνικο πολιτικό σύστημα που υπάρχει, Στον καπιταλισμό, τα απορρίμματα αυξάνονται ποσοτικά ραγδαία και μεταβάλλονται ποιοτικά.. με αποτέλεσμα να μην είναι περιβαλλοντικά διαχειρίσιμα.

Αυτή είναι η μήτρα του προβλήματος αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα βαθύτερα και ουσιαστικά.

Επιπλέον πάνω σε αυτό το πρόβλημα

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι «χρυσός» για το κεφάλαιο, που αρπάζει από το δημόσιο νέα πεδία δραστηριότητας, είτε υπάρχουν σκάνδαλα είτε υπάρχει τυπική «διαφάνεια» και «νομιμότητα».

Κατά συνέπεια το «δίκαιη και βιώσιμη» χωράει πολύ νερό.

«δίκαιη και βιώσιμη» για τη λαϊκή πλειοψηφία ή για τους εργολάβους που φλέγονται να αναλάβουν επιχειρηματική δράση στο πλαίσιο όσων οροθετούνται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που καθορίστηκε από την Ε.Ε.

Είναι γνωστές οι κατευθύνσεις οι προτεραιότητες και συνολικά ο προσανατολισμός τους.
Η χρηματοδότηση όσον αφορά το νέο ΕΣΠΑ-ΣΕΣ θα γίνει σε αυτό το πλαίσιο των κατευθύνσεων που ρητά προσδιορίζονται για τις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Πρέπει να σημειώσουμε πως ..

Στις προτεραιότητες που έχει θέσει η νέα περιφερειακή αρχη επιτρέψετε μας να πούμε πως υπάρχει μια ασάφεια

1. Στην εφαρμογή νέου «αποκεντρωμένου συστήματος…. δεν προσδιορίζεται τι διάρκεια θα έχει (μήνες, χρόνια, δεκαετίες;).

2. Η ακύρωση «των διαγωνισμών της προηγούμενης διοίκησης για τα 4 εργοστάσια είναι σαφώς θετικότατη απόφαση.

Και εδώ όμως,.. υπάρχει μια ασαφής υπόσχεση εναλλακτικής διαχείρισης μέσω της συνεργασίας ίσως με «εντιμότερους» επιχειρηματίες στο υπάρχον πάντα οικονομικό, κοινωνικό, θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο. προφανώς ότι δεν πρόκειται για τεχνοκρατικό θέμα .

3. Στη συζήτηση για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ….. την εφαρμογή του την εναποθέτει στους τοπικούς σχεδιασμούς των Δήμων δεν αναφέρετε τίποτα για την «ταμπακιέρα», δηλαδή ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ και με τι χρηματοδότηση.

ΤΕΛΟΣ Τόσο το κλείσιμο των κάθε λογής εγκαταστάσεων στη Φυλή, όσο και οι λοιπές προτεραιότητες εξαρτώνται από το αν και πότε θα προχωρήσουν οι τοπικοί σχεδιασμοί των Δήμων.

Κυρίες και κύριοι διακρίνουμε πως

Στις μέχρι τώρα γενικές κατευθύνσεις αποφεύγονται τα επίδικα, κι επιχειρείτε να προδιαγραφεί μια διαφορετικού είδους διαχείριση στα υπάρχοντα πλαίσια,… χωρίς να συγκρούεται όμως με τις αιτίες του προβλήματος,

δηλαδή το οικονομικό, κοινωνικό, θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο που το δημιουργεί και χωρίς να απαντά στο πρόβλημα προς όφελος της λαϊκής πλειοψηφίας.

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική πιστεύουμε πως

το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, και στις λοιπές Περιφέρειες, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς συνολική σύγκρουση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο,

το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της άρχουσας τάξης και της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος, ώστε να μεταφέρονται όλα τα οικονομικά και άλλα κόστη της διαχείρισης των απορριμμάτων και του περιβάλλοντος στη λαϊκή πλειοψηφία.

Δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε…. όταν παραμένει εγκλωβισμένο στις κατευθύνσεις, οδηγίες και χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε., οι οποίες προωθούν, την επιχειρηματικότητα και την καπιταλιστική κερδοφορία.

Οι θεμελιώδεις κατευθύνσεις των κοινοτικών προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ ή το ΣΕΣ, αυτό το προσανατολισμό έχουν και αποκλείουν έργα και δράσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε όφελος των εργαζόμενων.

Αυτό το πλαίσιο είναι που πρέπει να ανατραπεί:

Πρέπει να διασφαλιστεί ο ουσιαστικός δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της όλης διαχείρισης σε όλο το φάσμα των απορριμμάτων.

Χωρίς επιχειρηματική αξιοποίηση/ιδιωτικοποίηση, και στην προσπάθεια να συγκροτηθεί με οπουδήποτε μορφή ΣΔΙΤ κ.α..

….Πρόκειται για άγρια ιδιωτικοποίηση (στην πραγματικότητα πλιάτσικο στο δημόσιο πλούτο) και μεταβίβαση όλης της διαχείρισης στα ΔΣ των λιγοστών ανωνύμων εταιρειών που λειτουργούν και κερδίζουν σήμερα (και τις νέες που θα μυριστούν αίμα και θα βάλουν πόδι και στη χώρα μας) από τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία συμβιβασμού με τις ΣΔΙΤ στο όνομα όποιου ρεαλισμού.

Η διαχείριση των αποβλήτων είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να υπόκειται σε απόλυτο κοινωνικό έλεγχο.

Σε αυτή τη βάση πρέπει να διαμορφωθεί ένα στρατηγικό σχέδιο.

Πρώτον. Λεφτά υπάρχουν. δισεκατομμύρια τρέξανε για την πενταετία από τη φάση του κινήματος της Κερατέας μέχρι και το νέο ΕΣΠΑ, τα φανερά ήτανε 6-7 δις υπολογίζουμε ένα 50-60% τα κρυφά .
Τα χρήματα που δαπανώνται και κατευθύνονται δεξιά κι αριστερά να συγκεντρωθούν και κατευθυνθούν σε μια γενναιά δημοσιά επένδυση.
Αυτά τα λεφτά μπορούν να μπουν και να χρηματοδοτήσουν σύγχρονες τεχνολογίες που είναι ικανές να μας λύσουν το πρόβλημα της διαλογής στην πηγή, της μείωσης, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, της κομποστοποίησης και της τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Δεύτερον. οι τεχνοκράτες, μπορούν να δώσουν λύσεις και να πάμε σε ένα σύστημα που όλοι συμφωνούμε. Όλα είναι δυνατόν βάσει των τεχνολογιών.. μπορείς με μικρό ποσοστό των συνολικών κονδυλίων, όσον αφορά την αγορά και την αξιοποίηση τεχνολογιών με δημόσιο χαρακτήρα να κάνεις τη δουλειά χωρίς να ζητάς άλλους πόρους.

Τρίτον: Υπάρχει ο μηχανισμός και οργάνωση πάνω στην οποία μπορείς να ακουμπήσεις, πριν μιλήσεις για ειδικούς φορείς, πριν μιλήσεις για την ανάγκη που μπορεί να υπάρξει ειδικών συστημάτων και ειδικών φορέων.
Με τις υπάρχουσες υπηρεσίες, και με τα χάλια τους ,, και με την ανάγκη αναβάθμισής τους σε προσωπικό, υπολογίζουμε ένα κονδύλι, το οποίο μαζί με τις τεχνολογίες δεν πήγαινε ούτε πάνω από το 1/3 των κονδυλίων που διατίθενται σε διάφορους εργολάβους, ιδιωτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.
Αφού υπάρχει χρήμα, αφού υπάρχει τεχνολογία και μια βασική οργάνωση πάνω στην οποία μπορείς να ακουμπήσεις…… μέσα στην οποία είναι και ο ειδικός φορέας ο Σύνδεσμος……… που θέλει και αυτός βεβαίως αναδιοργάνωση, εξοπλισμό και κόψιμο των πάρε δώσε με τα συμφέροντα, … μπορείς να κάνεις μια ολοκληρωμένη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων με δημόσιο και κοινωνικο χαρακτήρα προ όφελος της λαϊκής πλειοψηφίας.

Σε αυτή την βάση βλέπουμε εμείς τη Διαμόρφωση του νέου Παναττικού σχεδιασμού

Σε αυτές τις γενικές κατευθύνσεις στόχους και θα εξειδικεύεται στα παρακάτω:

Α. Με Δημιουργία ενός δημοσίου συστήματος διαχείρισης των ΑΣΑ , με ενδιάμεσες διαδημοτικές δομές, με πλήρη ανακύκλωση στην πηγή.

Ένα σύστημα ουσιαστικής ανακύκλωσης, μηδενισμού υπολείμματος, με πλήρη διαλογή στην πηγή, είναι ένα βαρύ και δύσκολο σύστημα, που δεν είναι δυνατό να το επωμιστούν οικονομικά οι δήμοι, ακόμη και αν ήταν άψογοι στη λειτουργία τους.

Τα τοπικά σχέδια είναι πολύτιμα, είναι χρήσιμα. Δεν μπορούν να έχουν καμία αποτελεσματικότητα χωρίς μια ισχυρή παρέμβαση του δημοσίου, έναν ενιαίο, δημόσιο σχεδιασμό

Χρειάζεται ένας συνδυασμός γενναίας χρηματοδότησης στους δήμους και ύπαρξης ισχυρής ενιαίας κεντρικής δομής. Για αυτό και είναι εντελώς λάθος κατά την γνώμη μας η γενική κατεύθυνση για τοπική διαχείριση.

Β. Αποφασιστική μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων με ουσιαστική και πραγματική ανακύκλωση.

Κρίσιμος στόχος η αποφασιστική μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων μέσω μιας ουσιαστικής και πραγματικής αξιοποίησης της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και επιστροφής των ανακυκλωμένων υλικών στην παραγωγή.
Είναι αναγκαία η πλήρης εφαρμογή της διαλογής στην πηγή.
Δε γίνεται ανακύκλωση στο ποσοστό που πρέπει. Η μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων δεν είναι εύκολος στόχος αλλά δεν είναι ανέφικτος
Αλλά η ανακύκλωση είναι η ωραία Ελένη των αστικών στέρεων αποβλήτων επειδή έχει κερδοφορία και είναι το μόνο πράγμα με το οποίο ασχολούνται.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται κατάργηση της σύμβασης που υπάρχει και δίνει ουσιαστικά όλο τον έλεγχο της ανακύκλωσης στο κεφάλαιο, μέσω των ΣΣΕΔ (ΕΕΑΑ, Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών κλπ) και η διαμόρφωση ενός άλλου συστήματος ανακύκλωσης.

Γ. Δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου φορέα ανακύκλωσης,

Είναι αναγκαία η δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα ανακύκλωσης Στον οποίο να απορροφηθούν ως επιμέρους διευθύνσεις τα ως τώρα υπάρχοντα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τα νέα που πρέπει να δημιουργηθούν (π.χ., συλλογή, επεξεργασία οργανικών).

Ο φορέας αυτός σε συνεργασία με ενδιάμεσες διαδημοτικές μορφές συνεργασίας και με λαϊκό-εργατικό έλεγχο θα συγκροτεί ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα ανακύκλωσης

με βασική αρχή την πλήρη ανακύκλωση στην πηγή και στόχο προοπτικά το μηδενικό υπόλειμμα.

Εμείς λέμε καθαρά

• Να εθνικοποιηθεί η ΕΕΑΑ και τα υπόλοιπα ΣΣΕΔ. Το μεγάλο αποθεματικό της ΕΕΑΑ θα πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα υπέρ των δήμων και υπέρ της αναδιοργάνωσης της ανακύκλωσης.

• Να μελετηθεί εκ νέου και να αναδιοργανωθεί το δίκτυο των Κέντρων Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) που σήμερα υποδέχεται τον μπλε κάδο, Να περάσουν στο δημόσιο τα ΚΔΑΥ που λειτουργούν, να δημιουργηθούν και άλλα δημόσια ΚΔΑΥ.

• Να διπλασιασθεί το δίκτυο των ΜΠΛΕ κάδων (με τα αντίστοιχα οχήματα), ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση.

Δ. Εγκατάσταση σταδιακά σε όλους τους Δήμους της Αττικής της διαλογής στην πηγή

Πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι το σύστημα με τρεις κάδους

τον ΜΠΛΕ (ενδεικτικά χρώματα) των συσκευασιών που ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΝΤΥΠΩΝ σε ξεχωριστή σακούλα, τον ΚΑΦΕ των οργανικών ή βιοαποβλήτων και τον ΓΚΡΙΖΟ των υπόλοιπων.

Δεύτερο βήμα θα πρέπει να είναι η διάσπαση του ΜΠΛΕ κάδου σε χωριστές συλλογές (χαρτί, γυαλί, λοιπές συσκευασίες).

Δηλαδή στα σημερινά σημεία των δύο κάδων (μπλε για τις συσκευασίες και ένας για τα υπόλοιπα απορρίμματα) θα προστεθεί τρίτος (μικρότερος) κάδος για τα βιοαπόβλητα και (πιθανά αργότερα) δύο χωριστοί για γυαλί και χαρτί.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ Θα πρέπει άμεσα να επιδοτηθούν για να διαχειριστούν σωστά και να οργανώσουν τα συνεργεία διαλογής και να αρχίσουν να μαζεύουν προδιαλεγμένα απόβλητα.
Με κάλυψη όλου του κόστους για την εγκατάσταση και λειτουργία χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων ή και των νέων ρευμάτων υλικών συσκευασίας.

Έτσι λοιπόν οι ΟΤΑ με τους τρεις ή τους πέντε κάδους, με την υποστήριξη του κράτους, της ανασυσταθείσας ΕΕΑΑ και του ευρύτερου δημόσιου οργανισμού ανακύκλωσης να αντιμετωπίσουν το σύνολο των αστικών αποβλήτων.

Κυρίες και κύριοι

Αυτή είναι η πρόταση και λογική μας ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική.

Η Δημιουργία ενός δημοσίου συστήματος διαχείρισης των ΑΣΑ , με ενδιάμεσες διαδημοτικές δομές, με πλήρη ανακύκλωση στην πηγή.

Με προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων, χωρίς αύξηση των δημοτικών τελών, και με προστασία των θέσεων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στην αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων.

Με άμεση προτεραιότητα το οριστικό και αμετάκλητο κλείσιμο της χωματερής Άνω Λιοσίων – Φυλής και όλων των εγκαταστάσεων μέσα και γύρω από αυτήν….. και παράλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής .

Με βάση αυτή τη λογική της ανατροπής και στη διαχείριση των απορριμμάτων,…. μαζί με τα κινήματα και τις κινήσεις πόλης το επόμενο διάστημα, θα αναπτύξουμε τον αγώνα μας. Εκεί θα κριθούμε όλοι.Κριτικές - Συζήτηση

Βαθμολογία Αναγνωστών: 100.00% ( 1
Συμμετοχές )

Αφήστε μια απάντηση

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!

wpDiscuz