.
.

Παντιέρα, ιστότοπος αντικαπιταλιστικής ενημέρωσης

.


ΕΑΠ: Οι διδάσκοντες για τη γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη


Ο Σύλλογος Διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει καταγγείλει αρκετές ανορθόδοξες μεθοδεύσεις σε σχέση με την Προκήρυξη για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ε.Α.Π για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 (βλ. αναλυτικότερα εδώ: ΕΑΠ: «Πρωτοτυπίες» στην Προκήρυξη για ΣΕΠ καταγγέλλουν οι διδάσκοντες).

Χθες, μετά τη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Σύλλογος (ΣΔΕΑΠ) εξέδωσε νέα ανακοίνωση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

(ΣΔΕΑΠ)
11.5.2017

Ανακοίνωση

για τη γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη
αναφορικά με την Προκήρυξη ΣΕΠ 2017-2020

Αγαπητές/αγαπητοί συνάδελφοι,
στις 3.4.2017 ο Σύλλογος Διδασκόντων στο ΕΑΠ υπέβαλε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη (με αριθμό πρωτοκόλλου: 227196/20202/2017) ζητώντας την παρέμβασή του για το θέμα των προβληματικών κριτηρίων μοριοδότησης που προβλέπει η νέα προκήρυξη θέσεων Διδασκόντων του ΕΑΠ (2017-2020).

Ο Συνήγορος του Πολίτη με την από 11.5.2017 επιστολή του διευκρίνισε ότι δυνατότητα παρέμβασης έχει μόνο «σε ατομικές πράξεις, παραλείψεις και υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που θίγουν συγκεκριμένα έννομα συμφέροντα και όχι στις κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των ίδιων οργάνων», όπως είναι η περίπτωση της Προκήρυξης του ΕΑΠ, εντούτοις εξέδωσε την ακόλουθη γνωμοδότηση:

Για την αρνητική μοριοδότηση της προϋπηρεσίας:  Ο Συνήγορος του Πολίτη «συμμερίζεται, σε μεγάλο βαθμό, τις απόψεις [του ΣΔΕΑΠ], ως προς την υποχρέωση της επιλογής διδακτικού προσωπικού στο ΕΑΠ, όπως και σε οποιονδήποτε άλλον φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη βάση αποκλειστικά ακαδημαϊκού χαρακτήρα κριτηρίων, στο πλαίσιο των οποίων δυσχερώς νοείται η αρνητική μοριοδότηση της προγενέστερης διδακτικής εμπειρίας των υποψηφίων, και μάλιστα στο ίδιο το ΕΑΠ. Αντίθετα, η εφαρμογή κριτηρίων κοινωνικής φύσης, όπως θα ήταν η πριμοδότηση της έλλειψης εμπειρίας των νέων επιστημόνων, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που θα απέβλεπε στη μείωση των υψηλών, σήμερα, ποσοστών ανεργίας τους, δεν θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των οργάνων της αυτοδιοικούμενης ακαδημαϊκής κοινότητας, στα οποία το Σύνταγμα και ο νόμος έχουν αναθέσει τη μέριμνα για τη βέλτιστη λειτουργία των κατά περίπτωση φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βασικό μέρος της οποίας αποτελεί η βέλτιστη στελέχωσή τους σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Ομοίως, η ενδεχόμενη επιβολή κοινωνικής φύσης κριτηρίων από νόμο του κράτους, που, σύμφωνα πάντως με το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι ανεκτή ούτε και σε ό,τι αφορά την εισαγωγή των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια (ΣτΕ 986/2014, Ολομ), φαίνεται, ενόψει των ανωτέρω, να προσκρούει εν προκειμένω στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των φορέων της συγκεκριμένης βαθμίδας (άρθρο 16 παρ. 5 Συντ.)».
 
Για το κριτήριο της διαθεσιμότητας: «Η πλημμελής ανταπόκριση ενός υποψηφίου στις απαιτήσεις του διδακτικού έργου, που διεκδικεί να αναλάβει στο ΕΑΠ, δεν είναι θεμιτό να προεξοφλείται, μέσω της θεσμοθέτησης σχετικού, ομοίως μη ακαδημαϊκού χαρακτήρα, κριτηρίου, ως βέβαιη συνέπεια μιας στενότητας χρόνου συναρτώμενης προς την ανάληψη παράλληλων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων σε άλλον φορέα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως επίσης και η πιθανότητα της σταδιακής απομείωσης του ενδιαφέροντος των διδασκόντων για το έργο τους, μπορούν άλλωστε να αντιμετωπίζονται επαρκώς, εφόσον προκύπτουν στην πράξη, μέσω ενός θεσμοθετημένου συστήματος αξιολόγησης του εμπλεκομένου σε καθήκοντα διδασκαλίας προσωπικού».

Παράλληλα θα θέλαμε να επισημάνουμε  ότι στις 9 Μαΐου 2017 το ΕΑΠ εξέδωσε άλλη Προκήρυξη για μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ για (3) Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.), στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 (βλ. εδώ), από την οποία απουσιάζουν, μεταξύ άλλων, τα επίμαχα προβληματικά κριτήρια και οι ρήτρες, και υπάρχουν σημαντικές ακόμα διαφοροποιήσεις (βλ. εδώ). Το γεγονός ότι σε δύο συναφείς προκηρύξεις η ΔΕ υιοθετεί διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης πέραν του ότι προσβάλλει κάθε Αρχή Ισότητας και Ισονομίας των υποψηφίων απέναντι στο Ίδρυμα, συνιστά έναν ακόμη βάσιμο επιχείρημα για την προσβολή της επίμαχης προκήρυξης.

Όπως έχει πληροφορηθεί ο Σύλλογος, υποψήφια μέλη ΣΕΠ έχουν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για την επίμαχη Προκήρυξη. Καλούμε λοιπόν τη ΔΕ του ΕΑΠ να αποσύρει άμεσα την Προκήρυξη, προκειμένου να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατό εκ νέου η διαδικασία των αιτήσεων και να μην παρακωλυθεί η ομαλή λειτουργία του ιδρύματος από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Καλούμε επίσης τη ΔΕ, εφόσον επιθυμεί την αναβάθμιση του Ιδρύματος και τη μέριμνα υπέρ των υποαπασχολούμενων επιστημόνων με προσόντα, να υιοθετήσει την καθαρή και δίκαιη πρόταση του ΣΔΕΑΠ για ποσόστωση μεταξύ ετεροαπασχολούμενων ΣΕΠ και ΣΕΠ χωρίς άλλη κύρια εργασία, επί τη βάσει πάντοτε ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Για το ΔΣ του ΣΔΕΑΠ

Η πρόεδρος                                                   Η γ. γραμματέας

Π. Αποστολή                                                  Γ. ΚατσιαμπούραΚριτικές - Συζήτηση

Βαθμολογία Αναγνωστών: 100.00% ( 1
Συμμετοχές )

Αφήστε μια απάντηση

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!

wpDiscuz